O NAS

Stowarzyszenie

Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy !

Koleżanki i Koledzy, Motocyklistki i Motocykliści, 

pasjonaci motocykli, historii ruchu motocyklowego i dobrej zabawy na jednośladach,

zrzeszeni w polskich i zagranicznych środowiskach motocyklowych.

Zorganizowaliśmy nasze Stowarzyszenie w imię pielęgnacji tradycji historycznej, która w latach trzydziestych XX w. (1932) stała się początkiem Motocyklowych Zjazdów Gwiaździstych do Częstochowy, których organizację powierzył naszym przodkom ówczesny Polski Związek Motorowy, w uznaniu zasług na rzecz ruchu cyklistów i  motocyklistów oraz podejmowanych ciekawych i ważnych inicjatyw częstochowskiego środowiska. O ich realizacji świadczą ludzkie życiorysy, zachowane pamiątki, dokumenty, metalowe znaczki i fotografie z tamtych lat. A wszystko pod sztandarem Częstochowskiego Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów,  ufundowanym ze składek CTCiM i poświęconym w 1924r. (ponownie poświęcony po przehaftowaniu daty w roku 1939), przechowanym podczas wojny przez  członków E. Skorzyńskiego i A. Sacińskiego. Po wojnie opiekował się sztandarem CTCiM  Zygmunt Sokolnicki. W listopadzie 1967 r., członkowie dawnego CTCiM: E. Skorzyński, T. Tomrzyński i A. Morawski, przekazali sztandar do zbiorów Muzeum Częstochowskiego, gdzie dziś eksponowany jest na stałej wystawie historycznej miasta Czestochowy.

Czas wiele zmienia i zaciera ślady, lecz nie może zostać zapomniana tak dobrze i mądrze rozwinięta działalność CTCiM, którą od 1950 r. w zakresie sportowym realizuje CKM „Włókniarz”. Jesteśmy motocyklistami,  spadkobiercami tamtych dokonań i w imię szacunku dla tradycji i ważnej społecznej historii, nie możemy pozwolić, aby została ona zniweczona i rozproszona, ze względów zupełnie nie motocyklowych. Od kilku lat, gdy ponownie zaczęliśmy jeździć na motocyklach i budować naszą tożsamość indywidualną i stowarzyszeniową, tworzyć pozytywny klimat wokół motocyklowego środowiska, poparliśmy ideę reaktywowania Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy. Odszukaliśmy pamiątki, opisaliśmy historię i stale poszerzamy grono pasjonatów. Jesteśmy dobrze odbierani w wielu kręgach społecznych i czujemy wsparcie dla naszych działań. Dla zjednoczenia działań zadecydowaliśmy o powołaniu Stowarzyszenia

– Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy.

Każdego roku w kwietniu w Częstochowie czekamy na wszystkich motocyklistów, nie wprowadzamy podziałów ! Przekonani jesteśmy, że nasze przyjazne i otwarte miasto oraz Klasztor Paulinów na Jasnej Górze, będą dla Was najlepszym miejscem do zainaugurowania corocznego sezonu motocyklowego. Zrobimy wszystko, aby było to radosne i bezpieczne spotkanie braci motocyklowej ! W naszych działaniach wspierać będziemy każdą mądrą i dobrą inicjatywę, służącą realizacji jedynego celu naszego Stowarzyszenia – Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy.

Z motocyklowym pozdrowieniem !

Zarząd Stowarzyszenia – Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy