…z bieżących prac Stowarzyszenia

Pragniemy poinformować, że na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, w grudniu 2016 roku, uregulowano:

– aktualny skład członkowski i przyjęto roczną składkę w wys. 100 zł,

– udzielono absolutorium odchodzącemu Zarządowi kierowanemu przez Sebastiana Leżańskiego,

– dokonano wyboru nowego Zarządu na 4-letnią kadencję, którym pokieruje Janusz Adamkiewicz.

Przedyskutowano i przyjęto zadania na rok 2017, zwłaszcza realizację Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy 9 kwietnia.