Zarząd

Stowarzyszenie pod nazwą „Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy”

– zarejestrowane w Urzędzie Miasta Częstochowy i wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dnia 11.06.2012r. /pismo SO.512.9.2012/

Zarząd : (kadencja od 15.12.2016)

Janusz Adamkiewicz – prezes
Artur Kmiecik – vice prezes
Janusz Jadczyk – sekretarz

Kontakt z zarządem:
gwiazdzisty@motozjazd-czestochowa.pl