Podziękowania…

Koleżanki i Koledzy Motocykliści !!!
Pięknie Wam dziękujemy za obecność na naszym Zjeździe Gwiaździstym w Częstochowie. Kolejny raz pokazaliście wasze zaangażowanie i chęć bycia wspólnotą motocyklową. Udało się pięknie, dopisała pogoda i sprawdziła się przyjaźń ludzi pełnych pasji.

Dzięki i do następnego roku !!!

Słuchamy też waszych podpowiedzi i może coś zmodyfikujemy, abyśmy mogli pobyć razem nieco dłużej. Szerokości…