List otwarty

Redakcja  Telewizji  Trwam  –  Toruń

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy” z siedzibą w Częstochowie, po otrzymaniu oficjalnej informacji od Pana Wiktora Węgrzyna, organizatora Rajdu Katyńskiego, zawartej w Komunikacie 2/2014 rozsyłanym do bardzo wielu środowisk, wyraża zaniepokojenie zawartą w nim informacją o planowanej audycji w Waszej Telewizji, w której podane zostaną pomówienia naszego częstochowskiego środowiska motocyklowego.

Dotyczy to oczywiście dorocznego spotkania motocyklistów na Jasnej Górze, którego za wszelką cenę chce być „właścicielem” Pan Węgrzyn i jego środowisko, dyskredytując równocześnie nasze działania o podobnym charakterze i w innym terminie (www.motozjazd-czestochowa.pl), nazywając nas „złodziejami Jego pomysłu” i włączając nas do ferowanej przez Niego subiektywnej oceny działań władz miasta Częstochowy.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Pana W. Węgrzyna, obrażanie nas i kolegów motocyklistów z całej Polski, dzielenie środowiska i personalne publiczne poniżanie wybranych osób, zwracamy się do Państwa Redakcji z prośbą o powstrzymanie P. Węgrzyna i innych uczestników Waszego programu w tego typu zapędach na antenie TV Trwam. Sądzimy, że bardziej interesujące dla telewidzów będą opowieści o bardzo ważnych i społecznie uzasadnionych działaniach „Rajdu Katyńskiego” na kresach wschodnich i pomoc żyjącym tam Polakom. Z uszanowaniem podchodzimy do tych działań motocyklistów skupionych wokół P. Węgrzyna i oczekujemy podobnego szacunku dla naszej lokalnej ponad 80-letniej tradycji Motocyklowych Zjazdów Gwiaździstych do Częstochowy.

Licząc na zrozumienie dla naszej prośby i wsparcie z Państwa strony, mamy nadzieję, że nie będziemy musieli wzorem roku ubiegłego, dochodzić swoich praw w pismach kierowanych do P. Węgrzyna, opartych na kodeksie karnym.

Z poważaniem,  Zarząd Stowarzyszenia

Częstochowa, 25 marca 2014r.

________________________________________________________________________________

StowarzyszenieMotocyklowyZjazdGwiaździstydoCzęstochowy

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 6/10

tel.: +48 785 777 736; +48 604 302 632

e-mail: gwiazdzisty@motozjazd-czestochowa.pl