DZIAŁANIA

Jasna Góra Ojciec Przeor – prośba o zgodę na wykorzystanie wizerunku Klasztoru

Ustalenia z mocą obowiązującą podjęte na Zebraniu Członków Stowarzyszenia 25.05.2015

Uchwała 1. 2015, w sprawie zmiany terminu kwietniowych Zjazdów Gwiaździstych do Częstochowy

Uchwała 1-2014, w sprawie poszerzenia składu Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała 2-2014, w sprawie stałej daty Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy

Mianowanie ks. M. Jędrzejczyka na funkcję opiekuna duchowego Stowarzyszenia