Bratnie współdziałanie

W niedzielę 11 kwietnia 2021 przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej dla motocyklistów pielgrzymki Rajdu Katyńskiego na Jasnej Górze.

Przyjęliśmy z zadowoleniem zaproszenie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński do udziału w modlitwie na Jasnogórskich Błoniach, a dzień wcześniej na spotkaniu przedstawicieli zarządów obu Stowarzyszeń, omówiliśmy nasze stanowiska dotyczące organizacji odrębnych zjazdów na rozpoczęcie kolejnych sezonów motocyklowych.

Ze zrozumieniem nasi Goście ze Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński przyjęli informację o ponad 80-letniej tradycji zjazdów motocyklowych do Częstochowy na Jasną Górę (pierwszy w 1932 r. na 550 rocznicę fundacji Klasztoru Jasnogórskiego) i naszej determinacji przypominania tych wydarzeń oraz ludzi z nimi związanych. Zatem łączenie obu zjazdów (katyńskiego i częstochowskiego) uznaliśmy za nie celowe, dla zachowania odrębnych idei każdego z nich.

Pozostajemy w braterstwie motocyklowym i będziemy się wzajemnie wspierać !